XLV sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 10 października 2018 r.

image_pdfimage_print

Informuję, że XLV sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 10 października 2018 r. o godz. 9.00 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok,
c) uchwalenia Statutu Gminy Bychawa.
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń