XXII konkurs plastyczny na kartkę pocztową Gminy Bychawa. Czekamy na projekty kartek do 30 marca

image_pdfimage_print

2017-03-03 konkurs wielanocny zaproszenie 200Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXII edycji Konkursu plastycznego na projekt świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa WIELKANOC 2017.

Główną nagrodą będzie, podobnie jak w ubiegłych latach, publikacja wydawnicza projektu i rozesłanie kartek świątecznych z życzeniami od Burmistrza Bychawy. Autorzy prac najwyżej ocenionych przez komisję zostaną uhonorowani wyróżnieniami w postaci dyplomów i upominków.

 

 

REGULAMIN

XXII edycji Konkursu plastycznego na projekt świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa WIELKANOC 2017

 

1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Bychawy.

2. Adresatami XXII edycji konkursu są dzieci i młodzież.

3. Tematem konkursu jest wykonanie projektu wielkanocnej kartki pocztowej.

4. Preferowany format pracy: A4.

5. Preferowane techniki wykonania pracy: plakatówka, akwarela, pastel.

6. Każda praca powinna zostać czytelnie podpisana na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła (instytucja, placówka), imię i nazwisko nauczyciela (instruktora, opiekuna).

7. Prace prosimy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa do dnia 30 marca 2017 roku.

8. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.

9. Komisja konkursowa spośród wszystkich wybierze co najmniej jedną pracę, która zdobędzie GRAND PRIX. Spośród pozostałych prac, komisja konkursowa wybierze dowolną ich liczbę, które zdobędą wyróżnienia.

10. Główną nagrodą dla autora najlepszego projektu (zdobywcy Grand Prix) jest publikacja wydawnicza karty pocztowej. Będzie to oficjalna kartka świąteczna Burmistrza Bychawy z okazji tegorocznych świąt Wielkiej Nocy.

11. Autor nagrodzonej pracy oraz autorzy prac wyróżnionych otrzymają dyplomy i upominki promocyjne Gminy Bychawa.

12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w terminie podanym przez organizatora, najpóźniej do 12 kwietnia 2017 roku. O wynikach szkoły zostaną powiadomione drogą korespondencji. Wyniki zostaną opublikowane również na łamach „Głosu Ziemi Bychawskiej” i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie www.bychawa.pl.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w prasie, katalogu, Internecie oraz innych publikacjach, a także w celach wydawniczych prawo dokonywania zmian i modyfikacji projektów.

14. Patronat medialny nad konkursem objął „Głos Ziemi Bychawskiej”.