XXV sesja Rady Miejskiej w Bychawie, która odbędzie się w dniu 12 stycznia 2017 r.

Początek posiedzenia o godz. 1500(czwartek)

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na rok 2017,

b) wieloletniej prognozy finansowej,

c) uchwały budżetowej na rok 2017.

6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

7. Sprawy bieżące.

Zakończenie obrad sesji.