Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2017

5 stycznia 2017 r. (czwartek) godz. 1300 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2017.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.

 

5 stycznia 2017 r. (czwartek) godz. 1430 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2017.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.

 

 

9 stycznia 2017 r. (poniedziałek) godz. 900 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia oraz Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2017.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.

9 stycznia 2017 r. (poniedziałek) godz. 1130 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2017.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.

 

 

10 stycznia 2017 r. (wtorek) godz. 900 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2017.

2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2017.

3. Sprawy bieżące.