XXVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 24 marca (środa) 2021 r.

image_pdfimage_print

Informuję, że XXVII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 24 marca (środa) 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 612/12, 612/20, 613/7 położone w miejscowości Bychawa,
  c) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2021 roku,
  d) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bychawa,
  e) wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy,
  f) zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
  g) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,
  h) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 5. Sprawy organizacyjne.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń