Złożono wniosek do UE, dzięki któremu Korzec i Bychawa mogą wiele zyskać

2016-12-30 12.15.39 podpisanie umowy PL UA EU
na zdjęciu Janusz Urban Burmistrz Bychawy i Ludmiła Dmytruk Burmistrz Miasta Korzec
 
Bychawa PL – Korzec UA

Trzymamy kciuki za projekt, który w dniu dzisiejszym został podpisany przez Burmistrza Bychawy i Burmistrz Korca. Projekt koncentruje się na działaniach „miękkich”, głównym wyzwaniem projektu jest rozwój i promocja, które pozwolą na wykorzystanie potencjału kultury lokalnej i dziedzictwa historycznego, co przyczyni się do realizacji celu ogólnego, jakim jest wsparcie lokalnej turystyki kulturowej regionów transgranicznychoraz ochrona i propagowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionów transgranicznych, poprzez promocję kultury lokalnej, historii i zachowanie dziedzictwa historycznego.

 

 GŁÓWNE DZIAŁANIA: 

· Przeprowadzenie 2 Międzynarodowych Warsztatów Artystyczno – Kulinarnych;

· Organizacja 2 transgranicznych imprez z udziałem lokalnych twórców i artystów;

· Zakup mobilnych scen służących organizacji imprez promujących dziedzictwo kulturowe i lokalny potencjał;

· Utworzenie (przy udziale mieszkańców) transgranicznego portalu informacyjno-promocyjnego;

· Włączenie społeczności lokalnych do działań służących ochronie dziedzictwa;

· Wydanie wspólnej publikacji promującej walory regionów pod kątem atrakcyjności i turystyki kulturowej.

Projekt został złożony w ramach pierwszego naboru wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, priorytet 1.1: „Promocja kultury lokalnej i historii”, całkowita kwota projektu 283 090,00 EU w tym kwota dofinansowania 254 781,00 EU.

 

2016-12-30 10.32.11 podpisanie umowy PL UA EU

2016-12-30 12.12.16 podpisanie umowy PL UA EU

2016-12-30 12.12.34 podpisanie umowy PL UA EU