82 356 269,67 zł – wydatki Gminy Bychawa zaplanowane na 2024 rok!

image_pdfimage_print

Prezentujemy planowane wydatki Gminy Bychawa na rok 2024! Razem to imponująca kwota 82 356 269,67 zł!

Oto podział środków na kluczowe obszary:

– Oświata i wychowanie: 32 889 660,50 zł

– Transport i łączność: 18 764 845,28 zł

– Rodzina: 8 227 899,19 zł

– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 6 425 588 zł

– Administracja publiczna: 6 284 264 zł

– Pomoc społeczna: 4 792 833,56 zł

– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 1 950 911,40 zł

– Obsługa długu publicznego: 1 251 820 zł

– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 459 480 zł

– Ochrona zdrowia: 307 610 zł

– Kultura fizyczna i sport: 307 000 zł

– Gospodarka mieszkaniowa: 237 500 zł

– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: 138 600 zł

– Edukacyjna opieka wychowawcza: 102 027,74 zł


Troska o rozwój i dobro mieszkańców jest naszym priorytetem!


Załącznik