„Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Bychawa”. Dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

image_pdfimage_print

Dofinansowanie Projektu w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja Programy Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Numer Projektu: FELU.10.03-IZ.00-0223/23-00

Nazwa Projektu: „Rozwiń skrzydła – wsparcie uczniów w Gminie Bychawa”

Wartość Projektu: 749 059,35 zł

W tym dofinansowanie ze środków europejskich: 636 700,45 zł

Cel: Celem projektu w Szkole Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, Szkole Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej i Szkole Podstawowej im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej jest wyrównanie dostępu do dobrej jakości kształcenia włączającego przez:
a) Dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów;
b) Organizację i realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów;
c) Rozwój umiejętności uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkoły;
d) Doradztwo edukacyjno-zawodowe pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
e) Szkolenia dla nauczycieli.

Grupą docelową są uczniowie i nauczyciele ze szkół: Szkoła Podstawowa im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, Szkoła Podstawowa im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej i Szkoła Podstawowa im. Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej
– 84 uczniów rozwinie kompetencje, umiejętności i zainteresowania w ramach zajęć dodatkowych;
– 10 nauczycieli weźmie udział w doskonaleniu zawodowym.

Działania w ramach projektu:
a) Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje, umiejętności i zainteresowania uczniów;
b) Półkolonie naukowe, na których uczestnicy samodzielnie wykonają doświadczenia, zgłębiając jednocześnie wiedzę z wielu dziedzin nauk ścisłych i zielonej transformacji,
c) Festiwale naukowe, których celem jest rozwój kompetencji z obszaru nauk przyrodniczych i zainteresowanie nauką;
d) Zajęcia wyjazdowe do miejsc związanych z naukami ścisłymi i przyrodą;
e) Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
f) Doskonalenie zawodowe nauczycieli, w postaci szkoleń w tym z wykorzystania innowacji w nauczaniu;
g) Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce służące rozwojowi umiejętności uczniów.