„Dobry start w przyszłość – wsparcie uczniów w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie”. Dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

image_pdfimage_print

Działania 10.3 Kształcenie ogólne Priorytetu X Lepsza edukacja Programy Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Numer Projektu: FELU.10.03-IZ.00-0222/23-00

Nazwa Projektu: „Dobry start w przyszłość – wsparcie uczniów w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie”

Wartość Projektu: 882 005,63 zł

W tym dofinansowanie ze środków europejskich: 749 704,78 zł

Cel: Celem projektu jest wyrównanie dostępu do dobrej jakości kształcenia włączającego przez:
a) Dostosowanie szkoły i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów;
b) Organizację i realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów;
c) Rozwój umiejętności uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkoły;
d) Doradztwo edukacyjno-zawodowe pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
e) Szkolenia dla nauczycieli.

Grupą docelową są uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie:
– 140 uczniów rozwinie kompetencje, umiejętności i zainteresowania w ramach zajęć dodatkowych;
– 10 nauczycieli weźmie udział w doskonaleniu zawodowym.

Działania w ramach projektu:
a) Zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje, umiejętności i zainteresowania uczniów;
b) Półkolonie naukowe, na których uczestnicy samodzielnie wykonają doświadczenia, zgłębiając jednocześnie wiedzę z wielu dziedzin nauk ścisłych i zielonej transformacji,
c) Festiwal naukowy, którego celem jest rozwój kompetencji z obszaru nauk przyrodniczych i zainteresowanie nauką;
d) Zajęcia wyjazdowe do miejsc związanych z naukami ścisłymi i przyrodą;
e) Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
f) Doskonalenie zawodowe nauczycieli, w postaci szkoleń w tym z wykorzystania innowacji w nauczaniu;
g) Doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce służące rozwojowi umiejętności uczniów.