Burmistrz ogłosił konkurs na dyrektora Gimnazjum nr 1 w Bychawie. Termin składania ofert upływa 18 sierpnia 2014 r.

Burmistrz Bychawy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie. 
 
Oferty należy składać w zaklejonej kopercie (z napisem konkurs na dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie) z podanym adresem do korespondencji, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Bychawie w terminie 18 dni od dnia ukazania  się ogłoszenia, tj. do dnia 18 sierpnia 2014 r.
 
Treść ogłoszenia (wymagane dokumenty)