Gminny Konkurs Ekologiczny „Natura wokół nas”

 Gmina Bychawa przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Bychawie, Szkołą Podstawową im. K. Koźmiana w Bychawce, Szkołą Podstawową im. F. Lebiedy w Starej Wsi Drugiej, Szkołą Podstawową im. Z. Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, Szkołą Podstawową w Zaraszowie, prasą lokalną „Głos Ziemi Bychawskiej” przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie umowy zawartej w dniu 4 października 2017 r. nr 388/2017/D/EE) w 2017 r. zrealizowała zadanie z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą „Natura wokół nas”.

W ramach projektu przeprowadzony został konkurs wiedzy ekologicznej pn. „Natura i ja”. Jego uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Bychawa. Uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą z zakresu ekologii, mieli okazję w ramach zajęć edukacyjnych zwiedzić wraz z przewodnikiem Roztoczański Park Narodowy. W ramach warsztatów laureaci zwiedzili wystawę pod nazwą „W krainie jodły, buka i tarpana” oraz przeszli ścieżkę poznawczą „Ścieżka na Bukową Górę”.
Działania prowadzone w ramach konkursu przyczyniły się podniesienia świadomości ekologicznej nie tylko u dzieci i młodzieży szkolnej, ale również ich rodziców i opiekunów.
Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym za współpracę przy realizacji tego projektu.
Agnieszka Grabarska / Urząd Miejski w Bychawie

Całkowity koszt zadania to 7 000,00 zł z czego 3 500,00 zł stanowi dotację WFOŚiGW w Lublinie.