Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – 4 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 4 kwietnia 2024 r. (czwartek) godz. 9.45

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) utworzenia Gminnego Żłobka Mały Miś w Bychawie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawy bieżące.


Komisja do spraw oświaty – 4 kwietnia 2024 r. (czwartek) godz. 10.30

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) utworzenia Gminnego Żłobka Mały Miś w Bychawie.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawy bieżące.


Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 4 kwietnia 2024 r. (czwartek) godz. 11.15

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
b) zmieniająca uchwałę Nr XLI/309/2022 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Bychawa prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2284L Bychawa (ul. Mickiewicza) – Olszowiec – Piotrków-Kolonia od km 0+794 do km 3+651 i Nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia od km 0+000 do km 2+302 na terenie Gminy Bychawa.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawy bieżące.


Komisja do spraw budżetu i finansów – 4 kwietnia 2024 r. (czwartek) godz. 12.00

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2024,
c) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawy bieżące.