LXI sesja Rady Miejskiej w Bychawie – 4 kwietnia 2024 r.

image_pdfimage_print

Informuję, że LXI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 4 kwietnia (czwartek) 2024 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie nagród Burmistrza Bychawy za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej.
3. Zgłaszanie interpelacji.
4. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
b) zmieniająca uchwałę Nr XLI/309/2022 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Bychawa prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2284L Bychawa (ul. Mickiewicza) – Olszowiec – Piotrków-Kolonia od km 0+794 do km 3+651 i Nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia od km 0+000 do km 2+302 na terenie Gminy Bychawa,
c) utworzenia Gminnego Żłobka Mały Miś w Bychawie,
d) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
e) zmian w uchwale budżetowej na rok 2024,
f) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
6. Sprawy organizacyjne.
7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń


Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – KLIKNIJ TUTAJ!