Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej- 31 lipca 2019 r. (środa) o godzinie 10.00

Porządek posiedzenia:

  1. Analiza możliwości realizacji powiatowych inwestycji drogowych we współpracy z Gminą Bychawa.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Sprawy  bieżące.