Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2014

image_pdfimage_print

25 czerwca 2014r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w ustanowienia herbu, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Bychawa oraz zasad ich stosowania.
2. Sprawy bieżące.

26 czerwca 2014r. (czwartek) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości.
2. Sprawy bieżące.

26 czerwca 2014r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,
b) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
2. Sprawy bieżące.
Wszystkich radnych chcący wyrazić swoją opinię w sprawie herbu zachęcam na udziału w posiedzeniu komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej