Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – czerwiec 2020

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 1 lipca 2020 r. (środa) godz. 9.00

Porządek posiedzenia:

 1. Dyskusja na temat zalewu w Bychawie.
 2. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2019 rok.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2020 r.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 1 lipca 2020 r. (środa) godz. 10.30

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2019 rok.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2020 r.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw oświaty – 1 lipca 2020 r. (środa) godz. 11.30

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2019 rok.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2020 r.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 1 lipca 2020 r. (środa) godz. 12.30

Porządek posiedzenia:

 1. Wyrażenie opinii w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego i objęcia udziałów.
 2. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2019 rok.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2020 r.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 1 lipca 2020 r. (środa) godz. 13.30

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 2. Wyrażenie opinii w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego i objęcia udziałów.
 3. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2019 rok.
 4. Sprawozdanie z pracy komisji za I półrocze 2020 r.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 6. Sprawy  bieżące.