Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2015

2 czerwca 2015 r. (wtorek) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej 

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Funkcjonowanie Bychawskiego Centrum Kultury.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników.
3. Sprawy bieżące.

2 czerwca 2015 r. (wtorek) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
a) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Bychawie.
b) Sprawy bieżące.

2 czerwca 2015 r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń