Każdy rolnik biorący pieniądze za kombajnowanie lub inne usługi rolnicze ma obowiązek zarejestrować działalność gospodarczą w Urzędzie Gminy

image_pdfimage_print

INFORMACJA Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie dotycząca obowiązku rejestracji pozarolniczej działalności gospodarczej.

Każdy rolnik świadczący w celach zarobkowych usługi kombajnowania lub inne usługi rolnicze na rzecz innych osób ma obowiązek zarejestrować działalność gospodarczą w Urzędzie Gminy i uiszczać z tego tytułu należne zobowiązania podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym.

Obowiązek zgłoszenia działalności gospodarczej dotyczy także wykonywania usług sezonowych.

Niedopełnienie powyższych obowiązków może skutkować sankcjami z kodeksu karnego skarbowego.

Wszelkie informacje o zasadach opodatkowania można uzyskać pod telefonami o numerach: 81 4522414, 81 4522426, 81 4522472 (Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie).