LVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie – 31 października 2023 r.

image_pdfimage_print

Informuję, że LVI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 31 października (wtorek) 2023 r. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) stwierdzenia wyboru ławnika na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
  b) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
  d) odwołania Skarbnika Gminy Bychawa,
  e) powołania Skarbnika Gminy Bychawa.
 5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
 6. Sprawy organizacyjne.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń


Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie:

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 31 października 2023 r. (wtorek) godz. 8.15

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu zarządzenia w sprawie:
  a) wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego i objęcia udziałów.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 31 października 2023 r. (wtorek) godz. 8.30

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) stwierdzenia wyboru ławnika na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 31 października 2023 r. (wtorek) godz. 8.45

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 2. Zaopiniowanie projektu zarządzenia w sprawie:
  a) wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego i objęcia udziałów.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Załącznik