Na terenie naszej gminy będzie usuwany azbest

image_pdfimage_print

W ramach projektu w tym roku wyroby zawierające azbest na terenie naszej gminy zostaną usunięte z 22 gospodarstw, na liście rezerwowej znajduje się jeszcze 11 osób, u których projekt będzie realizowany w terminie późniejszym.

W Urzędzie Miejskim w pokoju nr 7 dostępna jest lista rankingowa wniosków o dofinansowanie do demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

W ubiegłym roku Samorząd Województwa Lubelskiego rozpoczął realizację projektu pt. Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Obszar Priorytetowy: 2. Środowisko i Infrastruktura, Obszar tematyczny: Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska, do którego przystąpiła między innymi Gmina Bychawa.
Obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego podpisał umowy z wykonawcami realizującymi zadania demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w ramach ww. projektu. Na terenie powiatu lubelskiego oraz miasta Lublin prace te wykonywać będzie firma KAN-POL Iwona Łosiewicz ul. Unicka 4/320, 20-950 Lublin.