Nowe harmonogramy odbioru śmieci

image_pdfimage_print

Od lutego br. p. Andrzej Pliwka, sympatyczny pracownik firmy odbierającej odpady z terenu gminy Bychawa, będzie odwiedzał wioski rzadziej.
19 grudnia uchwałą Rady Miejskiej w Bychawie zmieniono harmonogramy odbioru odpadów na terenie wsi oraz miasta w zabudowie jednorodzinnej. W chłodne miesiące Ekoland sp. z o.o. pojawi się na terenie wsi jeden raz w miesiącu i odbierze dwoma samochodami zarówno odpady zmieszane, jak i selektywnie zebrane. W miesiące ciepłe (od maja do września) odbiór śmieci zmieszanych z terenu wsi będzie się odbywał dwa razy w miesiącu, zaś frakcji suchej raz w miesiącu (w drugim terminie) – tak jak to było w 2013 roku.

Z terenu zabudowy jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta („domki”) nasze przedsiębiorstwo odbierze śmieci zmieszane dwa razy w miesiącu, w czwartki. Selektywnie zebrane odpady będą odbierane raz w miesiącu, w ostatni dzień roboczy. Popiół w sezonie grzewczym (od 1 lutego do 30 kwietnia i od października do końca grudnia) będzie odbierany raz w miesiącu, w czwartki; należy go wystawiać w swoich workach o pojemności do 60 litrów.
Natomiast, od 1 maja do 30 września raz w miesiącu, w czwartki, będą odbierane odpady zielone ulegające biodegradacji; odpady również należy wystawiać w swoich workach o poj. do 60 l.

2014-02-01 ekoland

Skąd powyższe zmiany? Ze sprawozdań firm odbierających odpady wynika, że zdarzały się kursy samochodów prawie na pusto. Według wyliczeń Urzędu Miejskiego w Bychawie, zmniejszenie częstotliwości odbioru pozwoli na oszczędności na poziomie ok. 70 tys. zł w roku.
W zabudowie wielorodzinnej harmonogram odbioru nieczystości stałych nie ulega zmianie.

mg
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVII/24/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

 

2014-02-01 smieci 550 bychawa


 

2014-02-01 smieci 750 gmina

Przypominamy, że 15 lutego upływa termin opłaty za odbiór śmieci.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie lub przelewem na konto 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030
tytułem: /przykład/ Jan Kowalski opłata śmieciowa za nieruchomość przy ul. Piłsudskiego 538 w Bychawie – I rata