Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2023 – piłka nożna i siatkowa

Drukuj artykuł

Wyciąg z ogłoszenia:

Cel konkursu: wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, aktywne wykorzystanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Bychawa.

Oczekiwane rezultaty realizacji zadania publicznego: przeprowadzenie zajęć treningowych oraz rozgrywek sportowych w zakresie piłki nożnej i siatkowej

Tytuł zadania publicznego: „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie piłki nożnej i siatkowej”.

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 160 000,00 zł

Forma realizacji zadania: wsparcie

Zadanie realizowane będzie od dnia 20.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

Termin składania ofert upływa 10 lutego 2023 r. o godzinie 15.15

Pełna treść oraz załączniki w linku poniżej:

https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/?id=355&action=details&document_id=1839149