Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości położonych w miejscowości Bychawka Druga gmina Bychawa przeznaczonych do użyczenia

Data ogłoszenia: 2020-04-10
Termin składania ofert: 2020-04-10 12:00
Treść:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2020 r.   poz. 65 z późn. zm.)  informuję,     iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 zostały  wywieszone  na  okres  21  dni  wykazy    nieruchomości  położonych w miejscowości Bychawka Druga, gmina Bychawa przeznaczonych
do użyczenia.

Janusz Urban

Załączniki:

źródło: Ogłoszenie w sprawie wykazów nieruchomości położonych w miejscowości Bychawka Druga gmina Bychawa przeznaczonych do użyczenia – BIP