Pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Bychawa została zawarta umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu

image_pdfimage_print

W dniu 4 lipca 2016 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Bychawa została zawarta umowa o przyznanie pomocy na realizację projektu w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię  odnawialną i w oszczędzanie energii” na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacją która zostanie zrealizowana w ramach tego programu będzie „Przebudowa drogi gminnej nr 107230 L Kosarzew Dolny-Kolonia Romanów” na odcinku o długości:  2,749 km. Zaplanowana całkowita wartość zadania to kwota: 1.335.969,47 zł 

2016-09-08 projekt UE kosarzew 650