Ruszamy z rekrutacją do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025!

image_pdfimage_print

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym rozpocznie się 19 lutego 2024 roku.

Na dzieci czekają miejsca w Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Bychawie oraz szkołach podstawowych na terenie Gminy Bychawa: Szkole Podstawowej im Zofii Przewłockiej w Woli Gałęzowskiej, Szkole Podstawowej im. Kajetana Koźmiana w Bychawce, Szkole Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej i Szkole Podstawowej im Polski Niepodległej w Bychawie.

O czym rodzice powinni pamiętać?
– Wszystkie dzieci 6-letnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
– Wszystkie dzieci 5, 4 i 3-letnie mają prawo do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, które dysponuje wolnymi miejscami.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Dzieci te będą objęte dopiero rekrutacją uzupełniającą (po zapewnieniu miejsc dzieciom w wieku od 3 do 6 lat).

Dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola mają zagwarantowane miejsce w roku szkolnym 2024/2025 w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym i nie biorą udziału w rekrutacji.  Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Formularze wniosków dostępne będą w przedszkolu i w szkołach podstawowych.


Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa rozpocznie się 19 lutego 2024 roku.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, dla której ustalono obwód, przyjmuje się dzieci zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami.


Poniżej publikujemy terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym: