Świadczenia wychowawcze, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego – 2018/2019

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego), jak i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca 2018 r.

Świadczenia wychowawcze (500+)

Wnioski złożone do 31.08.2018 r. – decyzja i wypłata do 31.10.2018 r.

Wnioski złożone od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. – decyzja i wypłata do 30.11.2018 r.

Wnioski złożone od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. – decyzja i wypłata do 31.12.2018 r.

Wnioski złożone od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. – decyzja i wypłata do 31.01.2019 r.

Wnioski złożone od 01.12.2018 r. do 31.01.2019 r. – decyzja i wypłata do 28.02.2019 r.

 

Świadczenia rodzinne

Wnioski złożone do 31.08.2018 r. – decyzja i wypłata do 30.11.2018 r.

Wnioski złożone od 01.09.2018 r. do 31.10.2018 r. – decyzja i wypłata do 31.12.2018 r.

Wnioski złożone od 01.11.2018 r. do 31.12.2018 r. – decyzja i wypłata do 28.02.2019 r.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wnioski złożone do 31.08.2018 r. – decyzja i wypłata do 31.10.2018 r.

Wnioski złożone od 01.09.2018 r. do 30.09.2018 r. – decyzja i wypłata do 30.11.2018 r.

Wnioski złożone od 01.10.2018 r. do 31.10.2018 r. – decyzja i wypłata do 31.12.2018 r.

Wnioski złożone od 01.11.2018 r. do 30.11.2018 r. – decyzja i wypłata do 31.01.2019 r.

Wnioski złożone od 01.12.2018 r. do 31.01.2019 r. – decyzja i wypłata do 28.02.2019 r.

 

Obsługa wniosków będzie odbywała się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie (pierwsze piętro) w godzinach od 7.15 do 15.15.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych (500+), rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego będzie można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Empatia, e-PUAP) – świadczenia wychowawcze (500+), rodzinne i z funduszu alimentacyjnego,

2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS PUE) – świadczenia wychowawcze (500+),

3) banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji – świadczenia wychowawcze (500+).