Trwają prace remontowe w Centrum Kultury Wiejskiej w Zaraszowie-Kolonii

Modernizujemy CKW w Zaraszowie-Kolonii

11 maja 2018 r. podpisana została umowa między OSP Zaraszów-Kolonia a wykonawcą zadania „Modernizacja budynku Centrum Kultury Wiejskiej w miejscowości Zaraszów-Kolonia”.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną: wymiana pokrycia dachu, izolacja cieplna stropu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, docieplenie budynku, remont sanitariatu, roboty remontowe wewnętrzne, schody zewnętrzne, odwodnienie, chodniki, instalacja wodna i kanalizacyjna wewnętrzna, remont instalacji elektrycznej, remont instalacji odgromowej, instalacja wentylacji. Prace rozpoczęły się 14 maja br.