Wydłużony został termin głosowania na nazwę parków w Bychawie. Do 20 maja 2022 r. można głosować na zaproponowane nazwy

Zgodnie z trwającą procedurą nadania nazw parkom położonym na terenie miasta mieszkańcy Bychawy przedłużamy kolejny etap jakim jest głosowanie na zaproponowane nazwy.

Ze względu na omyłkę pisarską zmianie ulegają propozycje nazw parków położonych na terenie miasta Bychawa. Wśród zgłoszeń znalazły się następujące nazwy:

a) dla parku położonego między ulicami 11 Listopada, Lubelską i Rynek

 • Park im. podporucznika Stanisława Maciąga;
 • Park im. Żołnierzy 8 pułku piechoty AK;
 • Park w Rynku;
 • Park Rynek;
 • Park przy Rynku.

b) dla parku położonego przy ulicach 11 Listopada i Ks. Dominika Maja

 • Park im. kapitana Ludwika Witolda Paszkiewicza, pilota Dywizjonu 303;
 • Park im. Ks. Dominika Maja;
 • Park im. Doktora Jana Michalskiego;
 • Park im. Żołnierzy 8 pułku piechoty AK;
 • Park im. 11 Listopada;
 • Park u Źródeł;
 • Park Źródełko;
 • Park przy Źródełku.

Dodatkowo termin głosowania zostaje wydłużony do dnia 20 maja 2022 roku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zasady głosowania:

 1. Głosować mogą mieszkańcy miasta Bychawa stale zamieszkali na terenie miasta, którzy w dniu rozpoczęcia konsultacji tj. 15.04.2022 r. ukończyli 16 lat.
 2. Głos można oddać za pomocą karty do głosowania, określonej według wzoru w załączniku nr 54/OW/2022 Zarządzenia Burmistrza z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie nadania nazw parkom położonym na terenie miasta Bychawa.
 3. Głosowanie odbywa się w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania lub poprzez wypełnienie interaktywnej karty do głosowania na stronie internetowej Gminy Bychawa: www.bychawa.pl za pomocą profilu zaufanego e-PUAP (instrukcja przesłania głosu stanowi załącznik do niniejszej informacji).
 4. Mieszkaniec może głosować tylko jeden raz oddając swój głos na jednej karcie do głosowania i tylko na jedną propozycję do każdego z parków.
 5. Głos oddany po terminie jest nieważny.
 6. Na końcowy wynik głosowania składają się jedynie głosy ważne.
 7. Na podstawie wyników głosowania sporządza się sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, które zostanie podane do publicznej wiadomości.

Załączniki: