Dodatek osłonowy!

image_pdfimage_print

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 roku osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dodatek osłonowy przysługuje:

– osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,

– osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.


Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury. W sytuacji, gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód, zgodnie z mechanizmem „złotówka za złotówkę”. W przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, będzie niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.


Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

– jednoosobowe gospodarstwa domowego, przy założeniu, że jego dochód nie przekroczy 2100,00 złotych netto miesięcznie: wysokość w roku 2024 – 228,8zł/286,00zł*,

– gospodarstwo 2-3-osobowe, przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 złotych netto miesięcznie na osobę: wysokość w roku 2024 – 343,20 zł/429,00 zł*,

– gospodarstwo 4-5-osobowe, przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500,00 złotych netto miesięcznie na osobę: wysokość w roku 2024 – 486,20 zł/607,75 zł*,

– gospodarstwo 6- i więcej osobowe, przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę: wysokość w roku 2024 – 657,80 zł/822,25 zł*.

*Wyższą kwotę dofinansowania otrzymają gospodarstwa domowe, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.


Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku, złożone po dniu 30 kwietnia 2024 roku, pozostawia się bez rozpoznania.


Załącznik