XIV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 listopada (środa) 2019 r.

Informuję, że XIV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 listopada (środa) 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Gospodarka odpadami w gminie i jej uwarunkowania finansowe.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata,
  c) uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
  d) zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
 6. Prezentacja projektu budżetu gminy na 2020 rok.
 7. Sprawy organizacyjne.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń