Z dniem 1 września 2016 r. roku Fundacja „Fundusz Inicjatyw” rozpoczęła realizację projektu „Nowy start”.

image_pdfimage_print

 W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z obszaru woj. lubelskiego.

Projekt skierowany jest do 50 osób spełniających łącznie poniższe warunki:

 zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy[1] w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;

– pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo);

– zdolnych i gotowych do odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz późniejszego podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy;

– zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wyłącznie na terenie woj. lubelskiego

 

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • Doradztwo zawodowe (grupowe- 32 godz. i indywidualne- 6 godz.)
 • Pośrednictwo pracy (4 godz.)
 • Szkolenia zawodowe do wyboru:
 • Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej (180 godz. dyd.);
 • Logistyka i gospodarka magazynowa z obsługą komputera(180 godz. dyd.);
 • Pracownik ogólnobudowlany (200 godz. dyd.);
 • Usługi gastronomiczne i catering (180 godz. dyd.);
 • Sekretariat i obsługa kadrowa z wykorzystaniem komputera(180 godz. dyd.).
 • 3- miesięczne staże zawodowe.


UCZESTNIKOM/CZKOM ZAPEWNIAMY:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 7,20 zł brutto/godzinę szkolenia*;
 • stypendium stażowe w wysokości 2100 zł brutto/miesiąc*;
 • zwrot kosztów przejazdu na wszystkie usługi
 • materiały szkoleniowe (skrypty, książki);
 • materiały pomocnicze (teczka, notes, długopis);
 • wyżywienie w trakcie szkoleń;

*koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego.

 

Prosimy o przekazanie informacji o projekcie osobom, które mogą być zainteresowane bezpłatnym wsparciem, oferowanym w ramach projektu. Prosimy również o wywieszenie w miejscu dostępnym dla zainteresowanych osób załączonych do pisma ulotek informacyjnych oraz plakatów.

Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze Projektu w Lublinie, podczas spotkań informacyjnych lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu).

 

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl 
(zakładka dot. projektu „Nowy start”), pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560 a także w Biurze Projektu 
przy ul. Narutowicza 57/4 (I piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.