Głos Ziemi Bychawskiej nr 324 (1/2023) – luty

Nakład 2000 egz., 24 strony, A4,

w numerze:

SAMORZĄD

3 Nowy rok, nowe wyzwania
3 Blisko 9 milionów złotych na remont drogi powiatowej Bychawa – Olszowiec – Romanów
4 Rozmowa z Pawłem Pikulą – prezesem BPK
6 Budżet Gminy Bychawa w skrócie
6 Wydatki inwestycyjne i zakupy

Czytaj więcej...