Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – luty 2014

image_pdfimage_print

25 lutego 2014r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2014.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2014.
3. Sprawy bieżące.

25 lutego 2014r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
1. Założenia do przygotowywanego projektu uchwały w sprawie przyznawania stypendiów dla uczniów.
2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez gminę Bychawa.
3. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2014.
4. Sprawy bieżące.

27 lutego 2014r. (czwartek) godz. 1345 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2014 roku.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2014.
3. Sprawy bieżące.

27 lutego 2014r. (czwartek) godz. 1400 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na przystąpienie i realizacje przez Gminę Bychawa projektu „E-administracja w powiecie lubelskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2014.
3. Sprawy bieżące.