Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – luty 2022

Komisja do spraw budżetu i finansów – 11 lutego 2022 r. (piątek) godz. 8:00

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
    a) niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych,
    b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Sprawy bieżące.