Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2014

image_pdfimage_print

25 marca 2014 r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie,

b) zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

2. Sprawy bieżące.

 

 

25 marca 2014 r. (wtorek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
2. Sprawy bieżące.

 

26 marca 2014 r. (środa) godz. 12.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Dyskusja na temat projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Bychawy.
2. Sprawy bieżące.

 

26 marca 2014 r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Potrzeby i możliwości dalszych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości.
3. Sprawy bieżące.

 

27 marca 2014 r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2014,
c) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego.

2. Sprawy bieżące.