Sprzedaż działek w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ulicy Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Bychawka Druga-Kolonia przeznaczonej do sprzedaży.

Burmistrz Bychawy
/-/
Janusz Urban

Biuletyn Informacji Publicznej:

Zbycie mienia i dzierżawy

Działka 12/18 

Działka 13/3

Działka 13/5