Indeks Jakości Powietrza

Od 1 stycznia 2019 r. IOŚ-PIB  ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski.

Prognozy krótkoterminowe mają na celu przewidywanie warunków smogowych z 72-godzinnym wyprzedzeniem.

Wyniki codziennych prognoz dla zanieczyszczeń określonych w krajowych przepisach są przekazywane codziennie do GIOŚ i publikowane na portalu 

Czytaj więcej...

Gorący popiół przyczyną pożarów pojemników na odpady

Z uwagi na zagrożenie pożarowe, stwarzane przez wsypywany nieostudzony popiół pochodzący z palenisk domowych, do pojemników KP7 ustawionych na terenie miasta Bychawa, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsypywane do w/w pojemników tylko popiołu ostudzonego.

Takie działania przyczynią się w

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs ekologiczny „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”

Recykling jest niezbędny!

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” pod patronatem Pana Marszałka Województwa!

Dzieci i młodzież z klas 3-7 szkół podstawowych odpowiedzą na pięć pytań otwartych

Czytaj więcej...

Aktualne harmonogramy odbioru śmieci w 2020 roku

Harmonogramy odbioru odpadów w 2020 roku

do pobrania w formacie PDF:

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.12.2019 r.

  • 14 zł miesięcznie od osoby, za odpady zbierane w sposób selektywny
    (bez zmian)
Czytaj więcej...

Gminny Konkurs Ekologiczny w Gminie Bychawa „Zadbajmy o czyste powietrze wokół nas”

Szkoła Podstawowa w Bychawie we współpracy ze Szkołą Podstawową w Bychawce Drugiej–Kolonii, Szkołą Podstawową w Starej Wsi Drugiej, Szkołą Podstawową w Woli Gałęzowskiej, Szkołą Podstawową w Zaraszowie, lokalną prasą „Głos Ziemi Bychawskiej” oraz przy wsparciu

Czytaj więcej...

Harmonogram zbiórki odpadów zielonych – kontenery

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi niewłaściwego sposobu korzystania z pojemników (kontenerów) ustawionych na terenie miasta Bychawy przeznaczonych do zbiórki odpadów zielonych (w okresie letnim), Urząd Miejski w Bychawie informuje o zmianie systemu prowadzenia zbiórki tych odpadów.

Z uwagi na

Czytaj więcej...

Kolorowe pojemniki zachęcają bychawian do dbania o środowisko naturalne

Na terenie naszego miasta, a konkretnie w parkach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przy ul. 11 Listopada, jak i na terenie ruin pałacu na Podzamczu zostały ustawione pojemniki do segregacji odpadów. Zachęcamy do korzystania z nich – prosimy o

Czytaj więcej...