Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – teren wiejski

Firma EKOLAND sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 12/3, 23-200 Kraśnik informuje, że przeprowadzi na terenie wiejskim Gminy Bychawa zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 
HARMONOGRAM ZBIÓRKI:
  • 1 października 2014 r. (środa) – Gałęzów, Gałęzów
Więcej...

Gminny Konkurs Ekologiczny – „Eko- Bychawa”

PROTOKÓŁ

z dnia 23 maja 2014 r. z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie wiedzy ekologicznej „Eko -Bychawa”, będącego trzecia częścią Gminnego Konkursu ekologicznego „Dbam o swoje miejsce na Ziemi”.

 

Do testu składającego się z 30 zadań zamkniętych przystąpiło

Więcej...

Gminny Konkurs Ekologiczny – „Muzyka w Przyrodzie”

PROTOKÓŁ
z dnia 28 kwietnia 2014 r. z posiedzenia komisji konkursowej w konkursie muzycznym pod nazwą „Muzyka w przyrodzie”, będącego drugą częścią Gminnego Konkursu Ekologicznego „Dbam o swoje miejsce na Ziemi”

Komisja konkursowa w składzie:
1. Marta Wołoszyn, zastępca burmistrza

Więcej...

Nowe harmonogramy odbioru śmieci

Od lutego br. p. Andrzej Pliwka, sympatyczny pracownik firmy odbierającej odpady z terenu gminy Bychawa, będzie odwiedzał wioski rzadziej.
19 grudnia uchwałą Rady Miejskiej w Bychawie zmieniono harmonogramy odbioru odpadów na terenie wsi oraz miasta w zabudowie jednorodzinnej. W chłodne miesiące Ekoland sp. z o.o. pojawi się na terenie wsi jeden raz w miesiącu i odbierze dwoma samochodami zarówno odpady zmieszane, jak i selektywnie zebrane. W miesiące ciepłe (od maja do września) odbiór śmieci zmieszanych z terenu wsi będzie się odbywał dwa razy w miesiącu, zaś frakcji suchej raz w miesiącu (w drugim terminie) – tak jak to było w 2013 roku.

Więcej...

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Rada Miejska w Bychawie uchwałą z dnia 28 czerwca 2016 r. Numer XXI/130/2016 wskazała Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Bychawie przy ul. A. Budnego 6A.

Punkt ten jest prowadzony przez Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. M.

Więcej...

28 października zbiórka popiołu w Bychawie

Bychawa, 14 październik 2013 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA

Burmistrz Bychawy, na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), informuje, że:

Więcej...

Aktualne informacje z zakresu realizacji ustawy „śmieciowej”

OGŁOSZENIE

W związku z rozpoczęciem realizacji obowiązków wynikających z zapisów nowej „ustawy śmieciowej” Burmistrz Bychawy informuje, że:
1.Worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, będą nadal systematycznie dostarczane przez firmę odbierającą odpady podczas opróżniania pojemników.
2.W przypadku nieotrzymania worków do

Więcej...

Odbiór pojemników na śmieci do końca tygodnia

Przypominamy, że do 14 czerwca 2013 r. w godzinach od 8.00 do 19.00 w dni robocze (za wyjątkiem soboty i niedzieli) na terenie bazy Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie przy ul. Budnego 6 A, nieodpłatnie będą wydawane pojemniki

Więcej...

Od 3 czerwca można odbierać pojemniki na śmieci

Burmistrz Bychawy informuje, ze w dniach od 3 czerwca 2013 r. do 14 czerwca 2013 r. w godzinach od 8.00 do 19.00 w dni robocze (za wyjątkiem soboty i niedzieli) na terenie bazy Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Bychawie

Więcej...

Opłata śmieciowa

Opłata będzie naliczana od osoby

Tak postanowili radni gminy Bychawa, którzy uchwalili nowy regulamin utrzymania czystości i porządku oraz ceny wywozu śmieci. Wysokość stawek opłaty śmieciowej w Bychawie będzie naliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Mieszkańcy, którzy będą segregować odpady zapłacą

Więcej...

Rada Miejska uchwaliła stawki opłat za śmieci

Rada Miejska w Bychawie na ostatnich dwóch sesjach przyjęła już wszystkie najważniejsze uchwały w zakresie realizacji ustawy tzw. śmieciowej. Regulamin, uchwały w sprawie metody ustalania opłaty, jej wysokości, terminu i trybu uiszczania, wzoru deklaracji oraz sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów.

 2013-03-26 smieci

Opłata będzie

Więcej...