Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Drukuj artykuł

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 5 stycznia 2018 r. Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa

Czytaj więcej...

Polski Związek Wędkarski Koło Nr 2 Bychawa

Drukuj artykuł

Kontakt:

Bychawa, ul. Kopernika 20

Tel. 693 625 632

www.ozw.org.pl/Bychawa

Koło wędkarskie Bychawa powstało 17.03.1975 r. uchwałą Plenum Zarządu Okręgu PZW w Lublinie. Inicjatorami powstania była grupa hobbistów wędkarstwa zrzeszona w różnych

Czytaj więcej...

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

Drukuj artykuł

Kontakt

Bychawa, ul. Szkolna 8

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” został założony 7 lutego 2001 roku z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego: Artura Płazy i Waldemara Kota.

Zarząd: Ewa Cichocka – prezes

Czytaj więcej...

Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa”

Drukuj artykuł

Kontakt

Bychawa, ul. Szkolna 8 (Szkoła Podstawowa w Bychawie)

Tel. 81 56 60 142

sporcik@op.pl

Inicjatywę założenia uczniowskiego klubu w naszym mieście podjęła wraz z innymi nauczycielami wychowania fizycznego Krystyna

Czytaj więcej...

Liga Obrony Kraju Koło Bychawa

Drukuj artykuł

Kontakt

Bychawa, ul. Piękna 3

Tel. 515 071 644

Liczba członków: 16

Zarząd: Marian Drąg – prezes, Tadeusz Gryta – wiceprezes, Tadeusz Topyła – skarbnik.

Cele statutowe: kultywowanie i popularyzowanie tradycji

Czytaj więcej...

Klub Sportowy „Starka”

Drukuj artykuł

Kontakt

Stara Wieś Pierwsza 98

Klub Sportowy „Starka” powstał w 1999 r. z inicjatywy obecnego zarządu oraz grupy chłopców, chcących czynnie spędzać wolny czas na boisku sportowym. Początkowo

drużyna brała

Czytaj więcej...