Przypominamy właścicielom mieszkań o obowiązku złożenia deklaracji czym je ogrzewają do 30 czerwca 2022 roku

Co to jest CEEB?

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe
informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości
powietrzawalka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuch ów”.

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszka lnych,
w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?

dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione
przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,

dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego
lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście
w Urzędzie Gminy / Miasta.

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

do pobrania


wpisy na stronie związane z tym tematem

  • Przypominamy właścicielom mieszkań o obowiązku złożenia deklaracji czym je ogrzewają do 30 czerwca 2022 roku

    Co to jest CEEB? Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksoweinformacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakościpowietrzawalka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuch ów”. Kto musi złożyć deklarację? Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszka lnych,w których znajduje się źródło ciepła. Do kiedy […]

  • Film informacyjny – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

    deklaracja on-line > www.zone.gunb.gov.pl Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczegółowym danym […]

  • Od 1 lipca 2021 roku na właścicielach nieruchomości oraz zarządcach budynków lub lokali ciążyć będzie obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw – obowiązek wynika z ustawy rządowej

    Od 1 lipca 2021 roku na właścicielach nieruchomości oraz zarządcach budynków lub lokali ciążyć będzie obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Obowiązek wynika z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 544). Za wdrożenie, uruchomienie i prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w skrócie CEEB, która […]