Przypominamy właścicielom mieszkań o obowiązku złożenia deklaracji czym je ogrzewają do 30 czerwca 2022 roku

Co to jest CEEB?

Centralna Baza Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrzawalka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuch ów”.

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszka lnych, w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?

dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r., dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jak złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

  • drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego
    lub e-dowodu na stronie: www.ceeb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
  • w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Bychawie.

Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

do pobrania


wpisy na stronie związane z tym tematem