Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Cel konkursu:
1. Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zapewnienie zorganizowanego, bezpiecznego i aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
I. Rodzaj zadania:
1. Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Na realizację zadania publicznego wskazanego w pkt. I.1 przeznaczono środki w wysokości: 23 000 zł.
 
więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert – Wakacje z Bogiem 2015

Burmistrz Bychawy informuje, że w dn. 10 czerwca 2015 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Franciszka z Asyżu w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Ks. P. Ściegiennego 25, złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. Zorganizowanie wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży „Wakacje z Bogiem” w okresie od 6.07.2015 do 31.07.2015.
więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty przez Odział Rejonowy PZERiI na realizację zadania publicznego – Organizacja spotkania integracyjnego „Między pokoleniami”

Burmistrz Bychawy informuje, że w dn. 27 marca 2015 roku Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa, złożył ofertę o sfinansowanie realizacji zadania publicznego w
więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

W dniu 12 marca 2015 roku Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Bychawy  nr 11/OW/15 w dn. 23 lutego 2015 r. dokonała oceny ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.
więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy z dn. 5 lutego 2015 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Bychawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Termin składania ofert upływa w dn. 27 lutego 2015 r. o godzinie 15.15. 

Tresć ogłoszenia 

więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania pt. XVII Spotkania Regionalne ph. Wirtualna Bychawa

 Burmistrz Bychawy informuje, że 16.10.2014 roku Bychawskie Towarzystwo Regionalne z siedzibą w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. XVII

więcej...

Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok

OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych
Działając na podstawie uchwały Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
więcej...