Ogłoszenie o złożeniu oferty

Burmistrz Bychawy

informuje, że w dniu 19 listopada 2012 r. Bychawskie Towarzystwo Regionalne w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie XV Spotkań Regionalnych Bychawa 2012″, które realizowane będzie od dnia 3 grudnia 2012 r. do

Więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie 19 a ustawy o dzialności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 10 kwietnia 2012 roku Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa” złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych nauki pływania dla młodzieży i dzieci ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa” w okresie od 23.04.2012 r. do 30.06.2012 r.

Więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w 2012 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2012 r.

W dniach 14 – 23.03.2012 roku Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2012 na terenie gminy Bychawa, dokonała oceny ofert złożonych w konkursie ofert ogłoszonym przez Burmistrza Bychawy w dniu 20.02.2012 roku na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2012 r.

Więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku

BURMISTRZ BYCHAWY
działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

w 2012 roku

do pobrania: Wzór oferty 2012.doc

Więcej...

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 24 stycznia  2012 r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji

Więcej...

Ogłoszenie – przypomnienie o złożeniu sprawozdań

Przypominamy, że 31 stycznia 2012 roku (dla niektórych zadań 30 stycznia)  upływa termin złożenia sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu, określonych szczegółowo w ofertach złożonych przez funkcjonujące na terenie gminy Bychawa 

Więcej...

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tekst jedn.:Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 9 ust.2 i ust. 3 Regulaminu komisji konkursowych stanowiącego załącznik do uchwały nr III/21/10 Rady

Więcej...

Ogłoszenie – konkurs ofert na zadanie publiczne

Burmistrz Bychawy
działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 1 i ust.2  oraz art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego na rok 2011.

Więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy – oferta UKS Podkowa

OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy

Na podstawie art. 19 a pkt. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2010 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 234 poz. 1536) zamieszczam na okres 7 dni ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Podkowa” w

Więcej...

Zebranie BTR – sprawozdawcze za 2010 rok

BYCHAWSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE serdecznie zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze do kawiarni artystycznej „Złota Lira” (BCK) w dniu 24 lutego 2011 r. (czwartek) o godz. 17.00.

Więcej...

Konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Burmistrz Bychawy działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2011 roku.

I KONKURSY DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:

Więcej...