Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – powszechna nauka pływania

Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
 
 

 
Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
I. Rodzaj zadania:
1. Współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej,
Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
 
Burmistrz Bychawy informuje, że w dn. 9.11.2015 roku Bychawskie Towarzystwo Regionalne w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego
Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 r.

 

W dniu 23 lipca 2015 roku Komisja konkursowa dokonała oceny ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 r.
Rekomendację Komisji do zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Cel konkursu:
1. Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zapewnienie zorganizowanego, bezpiecznego i aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
I. Rodzaj zadania:
1. Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Na realizację zadania publicznego wskazanego w pkt. I.1 przeznaczono środki w wysokości: 23 000 zł.
 
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert – Wakacje z Bogiem 2015

Burmistrz Bychawy informuje, że w dn. 10 czerwca 2015 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Franciszka z Asyżu w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Ks. P. Ściegiennego 25, złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. Zorganizowanie wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży „Wakacje z Bogiem” w okresie od 6.07.2015 do 31.07.2015.
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty przez Odział Rejonowy PZERiI na realizację zadania publicznego – Organizacja spotkania integracyjnego „Między pokoleniami”

Burmistrz Bychawy informuje, że w dn. 27 marca 2015 roku Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa, złożył ofertę o sfinansowanie realizacji zadania publicznego w
Czytaj więcej...