SPRAWOZDANIE z konsultacji społecznych, którym poddano PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BYCHAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014

Projekt PROGRAMU poddany został konsultacjom w sposób określony w uchwale Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych

Działając na podstawie uchwały Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

Burmistrz Bychawy przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że 18 października 2013 roku Bychawskie Towarzystwo Regionalne z siedzibą w Bychawie przy Marsz. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury pt. Wydanie książki pt. Ostatni pan na Bychawie. Antoni Budny 1861-1943 w okresie od 4.11.2013 do 31.12.2013 r.
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty z pominięciem konkursu ofert – obóz dla młodzieży

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie 

Burmistrz Bychawy informuje, że 31 lipca 2013 roku Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit”, z siedzibą przy ul Sportowa 8, 23-100 Bychawa złożył wniosek o

Czytaj więcej...

Konkurs „sport” – wyniki konkursu ofert

Wyniki 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2013 r.
 
 
W dniach18-20.03.2013 roku Komisja konkursowa dokonała oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację
Czytaj więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie 19 a

Burmistrz Bychawy

informuje, że w dnia 1 lutego 2013 r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie obozu profilaktycznego na którym będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty z pominięciem konkursu ofert

Burmistrz Bychawy

informuje, że w dniu 28 listopada 2012 r. Bychawskie Towarzystwo Regionalne w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Wydanie przewodnika po historii i kulturze regionu bychawskiego”, które realizowane będzie od dnia 12 grudnia 2012 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty

Burmistrz Bychawy

informuje, że w dniu 19 listopada 2012 r. Bychawskie Towarzystwo Regionalne w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie XV Spotkań Regionalnych Bychawa 2012″, które realizowane będzie od dnia 3 grudnia 2012 r. do

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne – program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Działając na podstawie uchwały Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Czytaj więcej...