Ogłoszenie – wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej

Przewodnicząca Komisji Konkursowej
działając na podstawie uchwały nr III/21/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2011 rok (załącznik do uchwały § 9
Czytaj więcej...

Konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Burmistrz Bychawy działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2011 roku.

I KONKURSY DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne – pożytek publiczny

Burmistrz Bychawy zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy

Czytaj więcej...

Wypoczynek letni z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży „Wakacje z Bogiem „ w okresie: 5.07. 2010r. – 16.07.2010r.

Bychawa, dnia 22 czerwca 2010 r.

 

 

 

 

OFERTA

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św Jana Chrzciciela

w Bychawie ul.Ks.Piotra Ściegiennego 25

 

składana na podstawie przepisów działu II rozdział 2

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności

Czytaj więcej...