ELITA ZARZĄDZANIA – SAMORZĄD 2010

Bychawa zajęła VII miejsce w programie ELITA ZARZĄDZANIA – SAMORZĄD 2010 w kategorii: „Gminy miejsko-wiejskie” województwa lubelskiego.
alt
Urząd Miejski w Bychawie

Lista przedstawiała się następująco:
1. Janów Lubelski            

Więcej...

Konsultacje społeczne – pożytek publiczny

Burmistrz Bychawy zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy

Więcej...

IX edycja konkursu plastycznego na kartkę pocztową

altCo roku, na nasze zaproszenie do Konkursu Plastycznego na Projekt Świątecznej Kartki Pocztowej Gminy Bychawa odpowiadają wszystkie szkoły i setki uczniów. Co roku, również, otrzymujemy wiele pięknych projektów kartek, za które serdecznie dziękujemy.

Kontynuując tę piękną tradycję, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IX już edycji tego konkursu – Boże Narodzenie 2010. Zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży, w szczególności uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie gminy Bychawa. Główną nagrodą będzie, podobnie jak w ubiegłych latach, publikacja projektu i rozesłanie kartek świątecznych z życzeniami od burmistrza. Laureat – autor najpiękniejszej kartki pocztowej otrzyma również nagrodę rzeczową. Dodatkowo, autorzy prac najwyżej ocenionych przez komisję, zostaną uhonorowani wyróżnieniami w postaci dyplomów i upominków. Po konkursie zostanie przygotowana wystawa wszystkich prac w Bychawskim Centrum Kultury.

Regulamin konkursu

Więcej...

Spis wyborców do wglądu

Burmistrz Bychawy stosownie do art. 35 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) zawiadamia, że został

Więcej...

Certyfikat dla Gminy Bychawa

altGmina Bychawa brała udział w projekcie „Podniesienie kwalifikacji kadr urzędów administrzcji samorządowej w województwie lubelskim”

Więcej...

11 Listopada

alt

           W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości  w dniu 11 listopada  2010 roku, zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach patriotycznych organizowanych w tym dniu przez Burmistrza Bychawy.

Więcej...

Spis rolny – podziękowania

Burmistrz Bychawy składa serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Bychawa za współpracę przy Powszechnym Spisie Rolnym (PSR 2010). Pomimo wielu problemów dzięki Państwa cierpliwości, dobrej woli i współpracy z rachmistrzami udało się nam ostatecznie zrealizować postawione przed nami zadania.

Więcej...

W piątek 12 listopada UM nie pracuje

altInformujemy, że dnia 12 listopada (piątek) Urząd Miejski w Bychawie będzie nieczynny. W tym dniu będzie prowadzony dyżur Urzędu Stanu Cywilnego od godziny 8 do 12 pod numerem telefonu 693 408 475. Za utrudnienia przepraszamy!

Więcej...

I już wkrótce e-urząd.

Trwają prace nad budową nowej sieci informatycznej w Urzędzie Miejskim w Bychawie.

 

Już widać koniec prac instalacyjnych. Można powiedzieć, że 75 % nowej sieci jest już gotowe. Zakończono montaż sieci kablowych, koryt, gniazd elektrycznych i komputerowych na parterze

Więcej...

Już jest bezpłatny bezprzewodowy internet w centrum miasta

W ostatnim tygodniu października br. Bychawa dołączyła do miast umożliwiających bezpłatny dostęp do Internetu za pośrednictwem technologii bezprzewodowej. W chwili obecnej, aby połączyć się z Internetem należy znajdować się w Bychawie w zasięgu sygnału nadawanego z dachu budynku urzędu miejskiego

Więcej...

Nowy nabór wniosków LGD

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o III naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”  w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:
1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków – 189 350,00 zł);
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit dostępnych środków – 400 000,00 zł);
3. Małe projekty (limit dostępnych środków -540 000,94 zł);
4. Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków – 2 516 330,00zł);
alt

Więcej...

Największa inwestycja drogowa ostatnich lat

Droga Gałęzów – Leśniczówka
alt

Co prawda uroczystego przecięcia wstęgi jeszcze nie było, ale po nowej drodze można już jeździć. Budowa drogi z Gałęzowa do Leśniczówki została zakończona w terminie. Nowa droga na pewno poprawi poziom życia mieszkańców Gałęzowa, jak i

Więcej...

LIII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie zapraszam na LIII sesję Rady Miejskiej w Bychawie, która odbędzie się w dniu 7 października 2010r. o godz. 15.00 (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

 

 Proponowany porządek posiedzenia:
 
Więcej...

Porady Prawne

Radca Prawny Pani Maria Plich – Cebula udzielać będzie porad prawnych interesantom w dniu 8.10.2010 w godz. 15.30 – 17.30

Więcej...

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lublinie

2 października 2010 r. (sobota) w godzinach 9-13, będzie pełniony w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie dyżur w celu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszeń kandydatów na członków do komisji terytorialnych.

Więcej...

Znaleziono klucze

Wczoraj, na festynie „Pożegnnaie Lata” znaleziono klucz do samochodu Volkswagen. Klucz do odebrania w Urzędzie Miejskim w Bychawie tel. 81 5660004.

Więcej...

Akcyza – otatnie dni na składanie wniosków

UWAGA !
ZBLIŻA SIĘ KONIEC TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE  OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:
W terminie od
Więcej...

Spotkanie informacyjne w sprawie naboru wniosków LGD

Informujemy, że  III/2010 nabór  wniosków w ramach działań:  „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Odnowa i rozwój wsi” wdrażanych za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina” planowany jest w terminie od 18 października

Więcej...

Rozstrzygnięto przetarg na informatyzację Urzędu

Już wkrótce w Urzędzie Miejskim w Bychawie zostanie podpisana umowa z wykonawcą na realizację projektu „Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Gminy Bychawa”. W trybie przetargu został wyłoniony wykonawca: firma Unizeto Technologies S.A. ul. Królowej Korony Polskiej ze Szczecina.

Więcej...