Informacje o realizacji kolejnego projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie pn. Aktywny Senior

W dniu 06.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego pomiędzy Województwem Lubelskim, a Gminą Bychawa została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Aktywny Senior” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2010 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej...

Drodzy Mieszkańcy gminy Bychawa,

w związku z rozpowszechnianą publicznie, nieprawdziwą informacją dotyczącą rzekomego braku inicjatyw inwestycyjnych Gminy Bychawa w roku obecnym i kolejnych, informuję, że pismo skierowane do Starosty Lubelskiego dotyczy tylko i wyłącznie możliwości współfinansowania inwestycji prowadzonych wspólnie na drogach powiatowych. Z

Czytaj więcej...