Aktualizacja 2: Budowa drogi gminnej Gałęzów – Leśniczówka

Aktualizacja 2

Budowa drogi gminnej Gałęzów – Leśniczówka


W dniu 30.03.2010 roku  nastąpiło przekazanie placu budowy Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Sp. z o.o.(zdjęcia z przekazania poniżej). W tym dniu zostały także wypłacone prawie wszystkie odszkodowania za grunty zajęte pod budowę

Czytaj więcej...

Aktualizacja: Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym

alt

Aktualizacja

Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym

Ustalona ostateczna wartość projektu to kwota  3.070.660,80 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Czytaj więcej...

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 


Przepisy ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania

Czytaj więcej...