Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r.

W dniu 22 marca 2017 roku Komisja konkursowa dokonała oceny oferty złożonej w konkursie ofert na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r.

Rekomendację Komisji do zawarcia umowy otrzymał niżej wymieniony klub sportowy:

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – Organizacja spotkania integracyjnego „Między pokoleniami” 2017

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – Organizacja spotkania integracyjnego „Między pokoleniami”

Burmistrz Bychawy informuje, że w dn. 9 marca 2016 roku Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

W dniu 14 marca 2017 roku Komisja konkursowa dokonała oceny jednej oferty złożonej w konkursie ofert na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

Rekomendację Komisji do zawarcia umowy otrzymał niżej wymieniony klub

Czytaj więcej...

Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Rodzaj zadania:
Wspieranie działań adresowanych do dzieci i młodzieży związanych z organizacją wolnego czasu i rozwoju zainteresowań – powszechna nauka pływania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości: 14 404,00 zł

 

Termin składania ofert upływa 17 marca

Czytaj więcej...

Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Rodzaj zadania:

Współdziałanie z klubami sportowymi – organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie piłki nożnej, siatkowej i koszykowej.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Na realizację zadania przeznaczono środki w wysokości:

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

OGŁOSZENIE

o konsultacjach społecznych w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Działając na podstawie uchwały Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – Zorganizowanie obozu profilaktycznego, na którym będą prowadzone zajęcia profilaktyczne z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dn. 7 lipca 2016 roku Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit” Bychawa z siedzibą w Bychawie przy ul. Sportowej 8, złożył

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy z dn. 8 czerwca 2016 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – Wakacje z Bogiem

Burmistrz Bychawy informuje, że w dn. 1 czerwca 2016 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Bychawie przy ul. ks. P. Ściegiennego 25, złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. Zorganizowanie
Czytaj więcej...

SPRAWOZDANIE Burmistrza Bychawy z realizacji Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Rada Miejska w Bychawie uchwałą nr XLVII/311/2014 z dnia 30 października 2014 r. przyjęła Program współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Zgodnie z art. 5 a ust. 3 ustawy z dnia

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – powszechna nauka pływania

Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 
 
 

 
Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
I. Rodzaj zadania:
1. Współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej,
Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
 
Burmistrz Bychawy informuje, że w dn. 9.11.2015 roku Bychawskie Towarzystwo Regionalne w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego
Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 r.

 

W dniu 23 lipca 2015 roku Komisja konkursowa dokonała oceny ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 r.
Rekomendację Komisji do zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Bychawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Cel konkursu:
1. Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez zapewnienie zorganizowanego, bezpiecznego i aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
I. Rodzaj zadania:
1. Zorganizowanie obozów profilaktycznych, na których będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1. Na realizację zadania publicznego wskazanego w pkt. I.1 przeznaczono środki w wysokości: 23 000 zł.
 
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty z pominięciem otwartego konkursu ofert – Wakacje z Bogiem 2015

Burmistrz Bychawy informuje, że w dn. 10 czerwca 2015 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela i św. Franciszka z Asyżu w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Ks. P. Ściegiennego 25, złożyła ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. Zorganizowanie wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży „Wakacje z Bogiem” w okresie od 6.07.2015 do 31.07.2015.
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty przez Odział Rejonowy PZERiI na realizację zadania publicznego – Organizacja spotkania integracyjnego „Między pokoleniami”

Burmistrz Bychawy informuje, że w dn. 27 marca 2015 roku Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa, złożył ofertę o sfinansowanie realizacji zadania publicznego w
Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.

W dniu 12 marca 2015 roku Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Bychawy  nr 11/OW/15 w dn. 23 lutego 2015 r. dokonała oceny ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r.
Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy z dn. 5 lutego 2015 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bychawa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Burmistrz Bychawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w roku 2015 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Termin składania ofert upływa w dn. 27 lutego 2015 r. o godzinie 15.15. 

Tresć ogłoszenia 

Czytaj więcej...