Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Burmistrz Bychawy informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert ogłoszony w dniu 21 czerwca 2019 r. przez Burmistrza Bychawy na realizacje zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

            Burmistrz Bychawy po zapoznaniu się

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny położony przy ulicy Marsz. J. Piłsudskiego 87 w Bychawie został przeznaczony do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy.

Data ogłoszenia: 2019-07-09. Termin składania ofert: 2019-08-20 12:00

Treść:

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie wystąpienia strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą

W związku z występującym niekorzystnym rolniczym bilansem wodnym, powodującym suszę w uprawach rolnych, Burmistrz Bychawy informuje o możliwości składania wniosków w sprawie oszacowania szkód spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Bychawa.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Data utworzenia: 2019-07-02. Obowiązujący: od 2019-07-02 do 2019-07-09 Opis:

OSSO. 526.16.2019, Bychawa, dnia 1 lipca 2019 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że

Czytaj więcej...