Urząd nie będzie karał opóźniających się z zapłatą za I ratę podatku w 2020 r.

W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem informuje się, że zapłata I raty podatku za 2020 z niewielkim opóźnieniem nie spowoduje naliczenia  dodatkowych kosztów dla podatników, takich jak należne odsetki za zwłokę bądź koszty upomnienia.

Zachęca się jednocześnie do regulowania zobowiązań

Czytaj więcej...

Apel o zdalne kontakty z UM Bychawa, OPS w Bychawie oraz BPK w Bychawie

W związku z zagrożeniem koronawirusem Urząd Miejski w Bychawie apeluje, by w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z urzędem, Bychawskim Przedsiębiorstwem Komunalnym oraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bychawie – przez ePUAP, wysyłając pisma/wnioski na
e-maila: um@bychawa.pl lub telefonicznie.

Czytaj więcej...

Dzieci z gminy Bychawa pozostaną w domu od 12 do 25 marca 2020 roku

Uwaga!!!
Szanowni Państwo, Rodzice dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i przedszkola w gminie Bychawa! 

W związku z dynamiczne rozwijającą się niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem  (COVID-19) po rekomendacji Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół prowadzonych przez gminę

Czytaj więcej...

II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

II Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej. Konkurs odbywa się pod

Czytaj więcej...

KOWR czeka na zgłoszenia do „Bitwy Regionów”

Po ogromnym sukcesie piątej edycji konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich zapraszamy do udziału w tegorocznej rywalizacji! Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a patronat nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie

Czytaj więcej...

Bychawski Ludowy Klub Sportowy Granit zostanie dofinansowany dotacją z budżetu gminy w kwocie 160 000,00 zł

OSSO.524.1.2020 Bychawa, dnia 09.03.2020 r.

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Czytaj więcej...

Życzenia dla naszych Sołtysów

Z okazji Dnia Sołtysa – przypadającego na dzień 11 marca – wszystkim Sołtysom z terenu gminy Bychawa składam najserdeczniejsze życzenia, wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, pomyślności oraz wytrwałości w rozwiązywaniu spraw dotyczących społeczności lokalnych.

W imieniu własnym i

Czytaj więcej...

Burmistrz Bychawy zaprasza wszystkich zainteresowanych do przystąpienia do projektu o wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, o wydajności do 5 m3 na dobę.

Planowany termin realizacji projektu to lata 2020-2021. Realizacja jego będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Możliwe do uzyskania maksymalne dofinansowanie 63,63 % kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania. Szacowany wkład własny mieszkańców wynosiłby 36,37 % kosztów

Czytaj więcej...