Rusza nabór wniosków do programu EtnoPolska 2019 – do 29.04.2019

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2019.

Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

EtnoPolska oparta jest na założeniach polityki zrównoważonego rozwoju – jest odpowiedzią na wyraźnie mniejszą możliwość uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności

Czytaj więcej...

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza nabór do programu „Wspólnie dla dziedzictwa 2019” do 30 kwietnia 2019

Celem strategicznym programu jest wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego a także wzrost społecznego zaangażowania w proces ochrony i opieki nad nim.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe.

Aplikowanie odbywa się  za pomocą platformy

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Data utworzenia: 2019-04-02, Obowiązujący: od 2019-04-02 do 2019-04-09

OSSO. 526.8.2019, Bychawa, dnia 2 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w

Czytaj więcej...

Rozmowa z Zofią Szorek – przewodniczącą Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie

21 marca 2019 roku miało miejsce posiedzenie Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie (PZERiI). Spotkanie prowadziła Zofia Szorek – przewodnicząca Zarządu, która po zakończeniu obrad zgodziła się opowiedzieć o działalności organizacji.

Czytaj więcej...