Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2020

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 17 stycznia 2020 r. (piątek) godz. 12.00
Porządek posiedzenia:

  1. Analiza projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2020.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Dzień Babci i Dziadka

Znak: OSSO.526.1.2020

Data utworzenia:2020-01-09

Obowiązujący: od 2020-01-09 do 2020-01-16

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA BYCHAWY

o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 9 stycznia 2020 r. Stowarzyszenie Razem

Czytaj więcej...

Gdzie trafiają bezpańskie psy z gminy Bychawa?

W związku z nieprawdziwą informacją rozpowszechnianą na portalu społecznościowym Facebook Spotted: Bychawa Urząd Miejski w Bychawie informuje, że umowa na odławianie psów podpisana jest ze Schroniskiem dla Zwierząt „Strzelce”, Cedzyna 129, 25-900 Kielce. Informacja o wyborze podmiotu zapewniającego odławianie, transport,

Czytaj więcej...

Ferie zimowe w Białym Dunajcu dla dzieci rolników za 350 zł – przyjmowanie zgłoszeń do 3 stycznia 2020

Szanowni Państwo
Stowarzyszenie otrzymało kolejny raz dofinansowanie na organizację zimowisk dla dzieci rolników. Dziękując za dotychczasową współpracę, zapraszamy do włączenia się w organizację wypoczynku zimowego dla dzieci rolników w 2020 r.:

  • miejsce wypoczynku: Biały Dunajec (woj. małopolskie) termin: 11.01.2020 –
Czytaj więcej...

Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego obowiązuje od dnia 24 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2019 r. i 1 stycznia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 35
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2020

Znak: OSSO.526.29.2019

Data utworzenia: 2019-12-30

Obowiązujący: od 2019-12-30 do 2020-01-13

Opis: OSSO.526.29.2019, Bychawa, dnia 30 grudnia 2019 r.

Ogłoszenie Burmistrz Bychawy

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w

Czytaj więcej...