Włączenie syren alarmowych o godzinie 12.00 17 grudnia 2020 ma charakter ćwiczebny

2017-06-22 syrena alarmowa UM Bychawa

Komunikat: Trening SWA/SWO

Urząd Miejski w Bychawie informuje mieszkańców gminy Bychawa, że w dniu 17 grudnia 2020 r. (czwartek)  o godzinie 1200 w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania  zostanie uruchomiony jednominutowy ciągły sygnał 

Czytaj więcej...

XXV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 16 grudnia (środa) 2020 roku

Informuję, że XXV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 16 grudnia (środa) 2020 r. o godz. 1500   w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. 
  2. Zgłaszanie interpelacji.
  3. Sprawozdanie burmistrza z działalności
Czytaj więcej...

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2020

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 16 grudnia 2020 r. (środa) godz. 10.30

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawach:
  2. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata
Czytaj więcej...

Czy podobnie jak w innych gminach również i w naszej wzrośnie opłata za śmieci?

Tak, rzeczywiście również i w naszej gminie musimy dokonać – podobnie jak w większości samorządów – podwyżki tzw. opłaty śmieciowej.

Dotychczasowa stawka (14 zł/osoba/miesiąc) niestety nie wystarcza już na pokrycie wszystkich kosztów funkcjonowania systemu, pomimo faktu dopłacania przez budżet Gminy

Czytaj więcej...

Aktywni Obywatele – rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w
Czytaj więcej...

Danie dla Mola czyli Wigilia w literaturze i na talerzu – wędruje do Internetu

Molowa Wigilia

Danie dla Mola czyli Wigilia w literaturze i na talerzu, wydarzenie literacko-kulinarne z cyklu „dla Mola”, realizowane od dawna w formie konkursu . Obecnie, z konieczności  zostanie przeniesione do internetu. Tym razem proponujemy formę przeglądu, wszak podczas wieczerzy

Czytaj więcej...

Ogłoszenie w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Bychawa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, w którym lokal mieszkalny został przeznaczony do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu na rzecz najemcy

Data ogłoszenia 2020-11-27
Termin składania ofert 2021-01-08 23:59

Treść

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) informuję, iż

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 26 listopada 2020 r. Stowarzyszenie Kreatywna Bychawa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. „Umieszczenie tablic

Czytaj więcej...