Zebranie w sprawie scaleń gruntów w Bychawce

5 marca 2012 (poniedziałek) o godzienie 14.00 w Szkole Podstawowej w Bychawce odbędzie się zebranie dotyczące scalenia gruntów wsi Bychawka Druga Kolonia, Wincentówk i Zdrapy.
Na zebraniu właściele gruntow zostaną powiadomieni o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz zostaną wybrani kandydaci do

Czytaj więcej...

Uwaga Przedsiębiorcy !!!

Informuję, że Urząd Miejski w Bychawie wdraża dla Gminy Bychawa System Informacji Przestrzennej. Główną częścią Systemu jest geoportal, w skład którego wchodzą mapy cyfrowe prezentujące różne informacje o mieście i gminie, np. zabytki, atrakcje turystyczne, elementy zagospodarowania przestrzennego (w

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku

BURMISTRZ BYCHAWY
działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

w 2012 roku

do pobrania: Wzór oferty 2012.doc

Czytaj więcej...

Można składać wnioski o pozyskanie funduszy unijnych

Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o I naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego
„Kraina wokół Lublina” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji,

Czytaj więcej...

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 24 stycznia  2012 r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji

Czytaj więcej...

PUNKT INFORMACJI O PRODUKTACH TRADYCYJNYCH W BIURZE LGD

Listę Produktów Tradycyjnych prowadzi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z marszałkami województw. Na Listę wpisywane są produkty, których jakość lub wyjątkowe walory smakowe wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowią element dziedzictwa kultury regionu, w którym są wytwarzane.(

Czytaj więcej...