Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

30 maja 2012r. (środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza arkuszy organizacyjnych szkół.
2. Sprawy bieżące.

31 maja 2012r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek

Czytaj więcej...

Wielka zbiórka elektro-odpadów 18-19 maja

Zbieramy zużyte: telewizory, monitory, komputery, drukarki, klawiatury, myszki, telefony, kalkulatory, lodówki, pralki, lodówki, pralki, mikrofalówki, piekarniki, miksery, czajniki, kable, przedłużacze, etc.

Punkty zbiórek:
Plac przy szkole w Bychawce Drugiej (dla wsi Bychawka Pierwsza, Bychawka Duga, Bychawka Trzecia, Bychawka Druga Kolonia,

Czytaj więcej...

4 maja – wiosenne sprzątanie rezerwatu „Podzamcze”

Bychawskie Towarzystwo Regionalne wychodzi z programem przeprowadzenia akcji sprzątania rezerwatu „Podzamcze”. Śmieci należy usunąć zanim porosną trawą. Apelujemy o poparcie naszej propozycji i wzięcie czynnego udziału w akcji. Zwracamy się do szkół, instytucji, organizacji społecznych oraz mieszkańców.

W ubiegłych latach akcja spotkała się z zainteresowaniem ze strony uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bychawie oraz młodzieży z Bychawskiego Centrum Kultury. Wierzymy, że w tym roku dołączą do nas również inni.

4 maja w godzinach popołudniowych między godz. 15.00-17.00 spotkamy się w rezerwacie. Do zobaczenia!

Więcej informacji na temat akcji: tel. 81 56-60-144.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie 19 a ustawy o dzialności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 10 kwietnia 2012 roku Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa” złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych nauki pływania dla młodzieży i dzieci ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa” w okresie od 23.04.2012 r. do 30.06.2012 r.

Czytaj więcej...